Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym "SPONiA - Węgrów"
WITAMY

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym SPONiAWęgrów” jest organizacją pozarządową, członkiem Porozumienia Autyzm – Polska. Zostało założone w 2009 roku z inicjatywy  rodziców i nauczycieli związanych z problematyką autyzmu.

Celem działań Stowarzyszenia jest prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem lub innymi zaburzeniami oraz wspieranie ich w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki współpracy  ze Specjalnym  Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym (nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych) .

Większość terapeutów stowarzyszenia to  nauczyciele Ośrodka,  świadczący swoją pracę nieodpłatnie.

 
7. edycja Kampanii Kilometry Dobra

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” serdecznie zaprasza do udziału w akacji charytatywnej Kilometry Dobra. To coroczna, dobroczynna kampania zapoczątkowana w 2013 r. przez Polski Instytut Filantropii. Jej celem jest zbiórka funduszy na rozwój organizacji uczestniczących w kampanii oraz pomoc ich podopiecznym. Od 7 lat Kilometry Dobra przyciągają grono darczyńców i łączą coraz większą liczbę miast w Polsce, jak i zagranicą. Mistrzostwa Świata w Dobroczynności to przewodnie hasło kampanii, dlatego też pragniemy, by ta szlachetna rywalizacja pomogła dotrzeć z ideą dobroczynności do wielu darczyńców.

Kampania będzie trwała trzy miesiące, od 1 marca do 2 czerwca 2020 r.  Jej celem jest zbiórka funduszy na rozwój organizacji uczestniczących w kampanii oraz pomoc ich podopiecznym. Akcji towarzyszyć będą liczne wydarzenia, aukcje i zbiórki publiczne. Celem szczegółowym Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” biorącego udział w kampanii jest zakup komory hiperbarycznej. To nowoczesna forma terapii, która według naukowców jest bardzo efektywna w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz wspomaga rozwój dzieci z różnymi problemami rozwojowymi.

Poprzednie edycje kampanii udowodniły, że Kilometry Dobra są znakomitym sposobem na zacieśnianie relacji między ludźmi, tworzenie klimatu sprzyjającego wzajemnej pomocy i zaufaniu.

 
free pokerfree poker