WITAMY

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów” jest organizacją pozarządową, członkiem Porozumienia Autyzm – Polska. Zostało założone w 2009 roku z inicjatywy  rodziców i nauczycieli związanych z problematyką autyzmu.

Celem działań Stowarzyszenia jest prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem lub innymi zaburzeniami oraz wspieranie ich w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki współpracy  ze Specjalnym  Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym (nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych) .

Większość terapeutów stowarzyszenia to  nauczyciele Ośrodka,  świadczący swoją pracę nieodpłatnie.

 
free pokerfree poker