Spotkanie inaugurujące projekt

„Mogę więcej-nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”

Projekt Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” pod nazwą „Mogę więcej-nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”, realizowany w partnerstwie z Powiatem Węgrowskim, trwa od 1.04.2011r. Jednakże oficjalna rozpoczęcie miało miejsce podczas spotkania inaugurującego projekt, które odbyło się 30.05.2011r. w siedzibie Stowarzyszenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie. Wzięło w nim udział 120 osób, w tym: Pan Mariusz Dobijański-Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pani Janina Orzełowska-Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Joanna Kaniuk-Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Krzysztof Fedorczyk-Starosta Węgrowski, Pani Ewa Besztak-Wicestarosta Węgrowski, dyrektorzy placówek oświatowych, beneficjenci i ich rodzice, specjaliści zatrudnieni w projekcie oraz przedstawiciele mediów. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjno-informacyjne.

Spotkanie miało na celu przybliżenie założeń projektu. Koordynator Pani Agnieszka Wiśniewska w przygotowanej prezentacji przedstawiła najistotniejsze informacje o projekcie, w tym cele, charakterystykę beneficjentów, planowane formy wsparcia oraz zakładane do osiągnięcia rezultaty. Słuchacze dowiedzieli się, że projekt obejmuje wsparciem 207 osób, w tym 78 dzieci i młodzieży oraz 129 rodziców/prawnych opiekunów. Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, sportowych , socjoterapii oraz spotkań z psychologiem i pedagogiem. Dla rodziców przewidziano różne formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Dodatkowo beneficjenci i rodzice będą mieli okazję wziąć udział w dwóch obozach edukacyjno-terapeutycznych.

Podczas spotkania głos zabrał także Pan Krzysztof Fedorczyk, Starosta Węgrowski, który wypowiedział się na temat działań Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoimi spostrzeżeniami i refleksjami podzielili się z zebranymi także inni zaproszeni goście. Po zakończeniu spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na przygotowany na tę okazję poczęstunek.

Agnieszka Wiśniewska

Koordynator projektu

 
free pokerfree poker