Statuetka Ambasadora EFS dla Stowarzyszenia „SPONiA-Węgrów”

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” chcąc wzbogacić ofertę edukacyjno-terapeutyczną dla swoich podopiecznych, realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie wdrażany jest duży projekt pt. „Mogę więcej-nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” (Priorytet IX, Działanie 9.1m Poddziałanie 9.1.2). Ostatnio nasze działania zostały docenione w bardzo miły sposób. Dnia 15.12.2011r. w Regionalnym Ośrodku EFS w Siedlcach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca działania realizowane w roku 2011.

Podczas spotkania prowadzące aktywną działalność instytucje i organizacje uhonorowano tytułem „AMBASADORA  EFS” oraz wręczono pamiątkowe statuetki. Wśród pięciu wyróżnionych placówek z terenu działania ROEFS w Siedlcach, statuetkę „AMBASADORA  EFS” otrzymało także Stowarzyszenie „SPONiA-Węgrów”. Statuetkę i pamiątkowy dyplom odebrała prezes Stowarzyszenia Pani Ewa Szyndler-Kułak, natomiast prezentacji projektu podczas konferencji dokonała Pani Agnieszka Wiśniewska pełniąca funkcję jego koordynatora. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Wzięli w nim udział przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz inni znamienici goście. Stało się ono także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania projektów unijnych. Tytuł „AMBASADORA  EFS” jest dla Stowarzyszenia bardzo miłym wyróżnieniem, które świadczy o tym, że nasza praca została dostrzeżona i doceniona oraz motywuje do dalszych intensywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką Stowarzyszenia i ich rodzin.

 

 
free pokerfree poker