Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne beneficjentów: W ramach wsparcia są organizowane zajęcia socjoterapeutyczne  osób niepełnosprawnych . Odbywają  się spotkania indywidualne z psychologiem i pedagogiem przeznaczone dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców.

Rodzice biorą udział w spotkaniach grupowych z psychologiem raz w miesiącu. Zostaną przeprowadzone zajęcia metodą Carole Sutton dla rodziców 3 dzieci. Zajęcia  odbywają się w SOSzW w Węgrowie według ustalonego harmonogramu od maja 2011 do lutego 2013. Prowadzą je specjaliści zatrudnieniu w SOSzW w Węgrowie i Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej  w Węgrowie, doświadczeni nauczyciele, terapeuci, psycholog i pedagog posiadający kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi  intelektualnie  i z autyzmem. Wsparcie psychologiczne udzielane niepełnosprawnym chłopcom i dziewczętom oraz ich rodzicom w ramach projektu "Mogę więcej" ma na celu polepszenie jakości funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Podniesienie poczucia własnej wartości oraz wzrost samooceny niepełnosprawnych dziewcząt i chłopców. Rozmowy w ramach wsparcia psychologicznego pozwalają na wyposażenie rodziców niepełnosprawnych dziewcząt i chłopców w wiedzę i umiejętności niezbędne do jak najlepszego funkcjonowania w środowisku. Przekazanie rodzicom umiejętności przezwyciężania problemów życiowych wynikających z niepełnosprawności ich dzieci oraz przekazanie rodzicom wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania rozwoju ich dzieci.

 

 
free pokerfree poker