Zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym

Jedną z form wsparcia proponowanego dzieciom i młodzieży w ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ są zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym. Zajęcia prowadzone są z beneficjentami zarówno płci męskiej jak i żeńskiej.

Zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym odbywają się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Prowadzone są w sali gimnastycznej oraz w sali do gimnastyki korekcyjnej wyposażonej w przyrządy i przybory do wykonywania zadań o charakterze rehabilitacyjnym. Dobór zastosowanych ćwiczeń i określonych czynności podczas zajęć z beneficjentami jest ściśle związany z rodzajem występujących u nich zaburzeń. Beneficjenci na zajęcia kwalifikowani są na podstawie przeprowadzonych przez lekarza badań i opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Praca z beneficjentami odbywa się w oparciu o specjalistyczną diagnozę medyczną i pedagogiczną. Głównym celem  jest przezwyciężanie trudności związanych z niepełnosprawnością poprzez usprawnianie  zaburzonych funkcji, kompensowanie zaburzonych funkcji ruchowo - rozwojowych, utrzymanie dobrego ogólnego stanu zdrowia fizycznego oraz wypełnienie wolnego czasu dziecka.

 

Prowadzone działania z beneficjentami podczas zajęć o charakterze rehabilitacyjnym obejmują:

-  poprawę i podniesienie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu

-  zwiększenie zakresu ruchu w  stawach

-  wzmocnienie siły mięśni

-  zniesienie przykurczy mięśniowych i przykurczy w stawach

-  obniżenie napięcia mięśniowego

-  masaże rozluźniające miejscowe

-  ćwiczenia poprawiające ruchomość kręgosłupa w niskich pozycjach (Klappa)

-  naukę prawidłowego chodu

-  poprawę równowagi w różnych pozycjach wyjściowych

-  utrwalenie nawyku prawidłowego oddychania

-  wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp

-  stymulacja koordynacji wzrokowo - ruchowej

-  wyrobienie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa

-  zastosowanie ćwiczeń kinezyterapii ruchowej

-  inne formy aktywności ruchowej (bieżnia, rowerek, trampolina)

Ponadto na zajęciach u beneficjentów kształcono umiejętności takie jak:

-  wzrost motywacji do integracji ze środowiskiem

-  wzrost poczucia własnej wartości

-  rozwijanie orientacji w przestrzeni

-  rozwijanie uzdolnień ruchowych

-  stymulowanie rozwoju umysłowego

Głównymi kierunkami działań podczas zajęć są:

-  ćwiczenia ogólnousprawniające

-  ćwiczenia równoważne i ćwiczenia koordynacyjne

-  ćwiczenia oddechowe

-  masaż leczniczy (klasyczny i rozluźniający miejscowy)

-  nauka prawidłowego chodu

-  kinezyterapia ruchowa i gimnastyka lecznicza

-  ćwiczenia wzmacniające mięśnie i ćwiczenia rozciągające mięśnie

-  ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne

-  inne formy aktywności fizycznej

W ramach prowadzonych zajęć o charakterze rehabilitacyjnym stosowane są sprawdzone metody i działania terapeutyczne, które dobierane są indywidualnie do każdego  beneficjenta z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb. Często wykonywane przez beneficjentów określone czynności wymagają  asekuracji i pomocy ze strony terapeuty. Beneficjenci systematycznie uczęszczają na zajęcia, podczas których istotne jest wytworzenie miłej i przyjaznej atmosfery oraz wyzwolenie radości u dziecka w czasie trwania zajęć.

 
free pokerfree poker