TEACCH

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci z autyzmem prowadzone w projekcie „Mogę więcej …” opierają się na modelu TECCH. Podstawą pracy jest stworzenie indywidualnego programu dla każdego beneficjenta, opartego na ćwiczeniach edukacyjnych uwzględniających sfery rozwoju oraz poziomy wiekowe. Program  tworzony jest po przeprowadzeniu Testu Profilu Psychoedukacyjnego PER-R, który  bada umiejętności beneficjenta w wielu sferach kluczowych dla jego rozwoju. Obejmuje m.in. motorykę małą i dużą, percepcję wzrokową, naśladownictwo, czynności poznawcze, mowę, zabawę, reakcje emocjonalne, koordynację wzrokowo-ruchową. Na podstawie testu tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, który określa mocne strony dziecka i deficyty, nad którymi należy pracować. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci z autyzmem mają charakter kompleksowy, terapeuci  biorą pod uwagę wszystkie aspekty życia osób z autyzmem oraz  ich rodzin.

 
free pokerfree poker