Socjoterapia

Jedną z form wsparcia proponowanego dzieciom i młodzieży w ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ są zajęcia z zakresu socjoterapii.

Socjoterapia jest formą pracy korekcyjnej a zarazem rewalidacyjnej w stosunku do uczniów z zaburzeniami w zachowaniu. Podstawowym zadaniem takich zajęć jest odreagowanie napięć emocjonalnych i poprawa umiejętności społecznych.Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter terapeutyczny polegający na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań grupowych, które dostarczają uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, kompensujących przykre doświadczenia, które hamują rozwój społeczny i emocjonalny oraz sprzyjają odreagowaniu napięć emocjonalnych i służą uczeniu się nowych umiejętności.

 

W  czasie  cotygodniowych spotkań grupowych uczestnicy mogli:

-wzajemnie poznać się,

-integrować się w grupie,

-uczyć się w jaki sposób można szukać w grupie poczucia bezpieczeństwa,

-poznać pozytywne cechy własnej osobowości, zmienić negatywny obraz własnej osoby, zdobyć wiadomości o uczuciach,

-nauczyć się lepszej komunikacji , wyciszyć pewne stany emocjonalne.

Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w 7-osobowych grupach, po 2 godziny w tygodniu. Mają charakter ustrukturalizowanych spotkań , na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy, ćwiczenia odpowiadające zapotrzebowaniom ruchowym uczestników, w czasie których mogli wyładować nadmiar energii, bawić się i radośnie spędzać czas.

 
free pokerfree poker