TERAPIA TALTYLNA

W ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ prowadzone są zajęcia z terapii taktylnej. Dotyk to jeden z najważniejszych i największych zmysłów, w jakie wyposażyła nas natura. Obok układu przedsionkowego jest najszybciej rozwijającym się zmysłem, gdyż powstaje już w ósmym tygodniu życia płodowego. Podczas tysięcy wykonywanych każdego dnia czynności receptory umieszczone na naszej skórze odbierają wrażenia dotyku, ucisku, temperatury i wibracji, przesyłają je do odpowiednich pól kory mózgowej, gdzie są przetwarzane i integrowane, aby ostatecznie dać nam wyobrażenia o nas samych i o otaczającym nas świecie.

JAK DOTYK WPŁYWA NA FUNKCJONOWANIE - spełnia funkcję ochronną ,daje informacje o ciele i pomaga w kształtowaniu schematu ciała ,odgrywa rolę w planowaniu ruchu ,pomaga w kształtowaniu percepcji wzrokowej (daje informację o tym, co widzimy, o cechach przedmiotu i jego relacji do otoczenia),wpływa na rozwój umiejętności manualnych wpływa na bezpieczeństwo emocjonalne,wpływa na funkcjonowanie społeczne.

Terapia taktylna ma na celu rozwój i integrację:

- procesów sensomotorycznych

- etapów rozwoju ruchowego

- rozwoju ruchowego i emocjonalnego

- rozwoju emocjonalnego i motywacyjnego

- rozwoju motywacyjnego i osobowościowego

Metody oddziaływania w  terapii taktylnej skierowane są na:

- aktywizację naturalnych mechanizmów samoregulacji i rozwój

- pobudzanie procesów i mechanizmów zakończonego i łatwego uczenia się

- optymalne działanie funkcji półkul mózgowych oraz różnych poziomów mózgu

- sensomotoryczną integrację oraz integrację odruchów i rozwoju motorycznego

- aktywizację sfery fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej

Terapia taktylna, polega na przekazywaniu dotyku i wyciszaniu, proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.

Tego rodzaju terapia może być stosowana przy wielu wyzwaniach rozwojowych ( nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia zachowania, upośledzenie umysłowe, autyzm, epilepsja, mózgowe  porażenie dziecięce, zaburzenia okołoporodowe) .

Prowadzenie terapii taktylnej wpływa dodatnio na stymulację zmysłu dotykowego  i hormonalnego, optymalizację funkcjonowania układu nerwowego , poprawę rozwoju ruchowego, reguluje poziom napięcia mięśniowego.

 
free pokerfree poker