EEG Biofeedback

Metoda EEG BIOFEEDBACK jest nowoczesną metodą treningu pracy mózgu, według której pracujemy w ramach projektu „Mogę więcej ….” Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka astronautów w NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem w USA i Europie. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. Jest to metoda ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samo uczenia się mózgu formą treningową wideo zabawy. Metodę tę stosuje się dla rozwijania koncentracji uwagi, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania w nauce. Treningi EEG Biofeedback  pomagają w uzyskaniu lepszych wyników w szkole i pracy, służą poprawie samopoczucia.

<hr id="system-readmore" /> EEG BioFeedback jest metodą, która pozwala na zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba trenująca poprzez aktywny udział w treningu, uczy się modyfikować wzorzec fal mózgowych.

Trening przebiega raczej w formie zabawy niż ciężkiej pracy. Osoba jemu poddana podłączana jest do specjalnej głowicy czujnikami, które mocuje się do skóry głowy za pomocą żelu klejącego. Impulsy z mózgu pacjenta są odczytywane i przetwarzane tak, że terapeuta widzi je w formie krzywej i w formie wyników cyfrowych, zaś trenowany widzi te same swoje fale mózgowe na monitorze w formie wideogry, w którą gra tylko i wyłącznie za pomocą siły swojej woli, bez użycia klawiatury, myszki czy joysticka.

Treningi BioFeedback stwarzają pacjentowi możliwość samodzielnego, wyuczonego wpływania na reakcje własnego organizmu i świadomego ich korygowania. Dąży on do wygrania z komputerem i tak uczy się optymalnej pracy mózgu, a tym samym poprawia swój stan kliniczny tj. samopoczucie, nastrój, zmniejsza stres i agresję, polepsza koncentrację i pamięć, wycisza nadpobudliwość, zmniejsza tremę, poprawia szybkość i sprawność psychomotoryczną i koordynację.

W okresie od maja 2011 do czerwca 2012 z terapii korzystało 13 beneficjentów. Terapia prowadzona była z zachowaniem równych szans obu płci.

 
free pokerfree poker