Zajęcia sportowe

Tenis stołowy należy do najbardziej popularnych gier sportowych na świecie i zyskuje coraz większą popularność wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też w  ramach projektu „Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”  realizowane są zajęcia sportowe z tenisa stołowego. Treści programowe dotyczą gier i zabaw sprawnościowych kształtujących ogólny rozwój fizyczny, techniki i taktyki gry, przepisów gry a także sędziowania. Program zajęć poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń uwzględnia potrzeby zarówno chłopców jak i dziewcząt.

Zajęcia  przyczyniły się do:

- podniesienia sprawności ruchowej uczniów (m. in.: usprawnienia koordynacji wzrokowo – ruchowej, zwiększenia zręczności, szybkości, refleksu, wytrzymałości fizycznej),

- opanowania techniki i taktyki gry oraz umiejętności: samodzielnego sędziowania, samodzielnego liczenia punktów

- podniesienia poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i umiejętności.

- poszerzenia doświadczeń i horyzontów myślowych poprzez wyjazdy na zawody i integrację z innymi dziećmi.

Uczniowie systematycznie uczęszczali na zajęcia. Wykazywali się dużą aktywnością, zaangażowaniem oraz ambicją.

 
free pokerfree poker