Oferta

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci:

- terapia ustno - twarzowa

- trening umiejętności społecznych

- terapia ręki

- integracja sensoryczna

- terapia pedagogiczna

- tlenoterapia hiperbaryczna

- terapia z psychologiem

- sensomotoryka

- logopedia

- gimnastyka korekcyjno kompensacyjna

- rehabilitacja

- trening Tomatisa

- bilateralna integracja

- zajęcia ogólnorozwojowe

- zajęcia wg programu TEACCH

- zajęcia ruchowe

- terapia czaszkowo - krzyżowa

- muzykoterapiaGrupa wsparcia dla rodziców

 
free pokerfree poker