OGŁOSZENIE

Węgrów, 17.12.2013r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym "SPONiA-Węgrów" serdecznie zaprasza swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 02.01.2014 r.o godz.12.00 w siedzibie przy
ul. Mickiewicza 23 (sala nr 5).

W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie (co najmniej 1/3) drugi termin zebrania wyznaczono na dzień  02.01.2014 r. na godzinę 12:30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 23 (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia 
3.Przyjecie porządku posiedzenia 
4.Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności Stowarzyszenia
w roku 2013 r. i podjęcie stosownych uchwał.
5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
6. Wybory nowych władz „SPONiA-Węgrów” na kolejną kadencję i podjęcie stosownych uchwał

6.1.  Wybór Komisji Skrutacyjnej 
6.2.  Wybór Zarządu Stowarzyszenia 
6.3.  Wybór Komisji Rewizyjnej

7. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich na rok 2014 i podjęcie stosownej uchwały. 
8.Sprawy różne - wolne głosy i wnioski. 
9.Zakończenie posiedzenia

W imieniu Zarządu

Prezes "SPONiA-Węgrów"

Ewa Szyndler-Kułak

 
free pokerfree poker