Projekty PO KL

 

1. „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego”

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

 

2. "Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”.

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Poddziałanie 9.1.2  "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

W partnerstwie z  Powiatem Węgrowskim.

 
free pokerfree poker