Dotacja dla Stowarzyszenia

Wsparcie z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

W okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014r. stowarzyszenie realizuje  ofertę, która skierowana jest do podopiecznych „SPONiA-Węgrów” i ich rodziców.

Oferta obejmuje następujące płaszczyzny działania: działalność informacyjno-promocyjną, integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym, zajęcia terapeutyczno-aktywizujące oraz wsparcie specjalistyczne.  W ramach każdej
z płaszczyzn zostaną zorganizowane różne formy wsparcia skierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz grupy rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzaj zadania publicznego:

Numer i nazwa priorytetu: 2 Aktywne społeczeństwo

Numer i nazwa kierunku działania: 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej

Tytuł zadania: Otwarte drzwi

 

Zadanie będzie realizowane w dni powszednie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału we wsparciu zaplanowanym w ramach oferty zawiera ogłoszenie (w załączniku).

 
free pokerfree poker