Aktualności
Kilometry Dobra

 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I AUTYSTYCZNYM
„SPONiA-Węgrów”

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WĘGROWIE

2 kwietnia 2019 r.

ORGANIZUJĄ HAPPENING

NIE ZARAŻĘ CIĘ AUTYZMEM,
ALE MOGĘ
OPTYMIZMEM!

W programie:

  • godz. 10.00 - przemarsz spod siedziby Ośrodka na Rynek Mariacki,
  • godz. 10.15 - wspólna zabawa na Rynku Mariackim,
  • godz. 11.45 - zakończenie imprezy.

Na znak solidarności z osobami z autyzmem

ubieramy się na niebiesko!

Dlaczego w kwietniu,

o tej samej porze,

węgrowski rynek

w niebieskim kolorze?

 

Gromadzi tłumy

dorosłych i dzieci

i przez czas jakiś

na niebiesko świeci?

 

Najpierw parada

przez Węgrów przechodzi.

Idą niebiescy

i starzy i młodzi.

 

Balony w ręku,

hasła przed nami.

W ten sposób

ludzi wszystkich witamy.

 

To Dzień Autyzmu

tak obchodzimy

o zaburzeniu

wszystkim mówimy.

 

Poprzez piosenki,

tańce, zabawy,

uczymy wszystkich

właściwej postawy.

 

Do tych, którzy inaczej

widzą świat.

Słyszą i czują

subtelny wiatr.

 

I chociaż uczuć

nie nazwą słowami

lecz bardzo chcą

być między nami!

 

Swoją postawą

chcemy dać wiarę,

że ich kochamy

ponad miarę.

 

I w codzienności

pomagać chcemy,

to dla rodziców

zrobić możemy.

 

Więc każdy z nas

głośno to powie.

MUSISZ BYĆ Z NAMI

NA RYNKU W WĘGROWIE!!!

 

ESzK

Serdecznie zapraszamy

 
Kilometry Dobra w Węgrowie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” zaprasza do udziału w ogólnopolskiej kampanii dobroczynnej „Kilometry Dobra” prowadzonej przez Polski Instytut Filantropii.

Dzięki włączeniu się do akcji filantropijnej możliwy będzie dalszy rozwój naszej organizacji. Pozyskanie darczyńców, którzy będą uczestniczyć w „pojedynku” o tytuł Mistrza Świata w Dobroci, przyczyni się do bardziej efektywnej rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Kampanii towarzyszy próba pobicia rekordu Guinnessa poprzez układanie ciągu monet o nominale jednozłotowym.

Przez 3 miesiące od 1 marca do 2 czerwca 2019 r. w ramach projektu zbierane będą środki dla podopiecznych Stowarzyszenia na zakup sprzętu do sali rehabilitacyjno – terapeutycznej.

Celem działalności Stowarzyszenia jest wszechstronna i kompleksowa rehabilitacja.  Realizacja naszych planów, które są odpowiedzią na potrzeby osób wymagających terapii usprawniających ich codzienne funkcjonowanie, będzie w pełni możliwa dzięki pomocy w sfinansowaniu zakupu specjalistycznego sprzętu. Wiele dzieci musi być objętych opieką fizjoterapeutyczną już od pierwszych dni swojego życia. Profesjonalnych zajęć rehabilitacyjnych wymagają także starsi podopieczni Stowarzyszenia.

W imieniu naszych podopiecznych zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w zbieraniu Kilometrów Dobra. Akcji towarzyszyć będą liczne wydarzenia, aukcje i wspólne układanie ścieżki z monet jednozłotowych. W ten sposób udowodnimy, że DOBRO MOŻNA ZMIERZYĆ.

Liczymy, że Państwa wsparcie i włączenie się w tę charytatywną inicjatywę pozwoli nam na lepszą realizację naszych celów, a tym samym efektywnie pomoże naszym podopiecznym.

Będziemy wdzięczni za każdy rodzaj wsparcia.

www.kilometrydobra.pl

www.facebook.com/kilometrydobrasponiawegrow/

Z wyrazami szacunku
Zarząd „SPONiA-Węgrów”

 
V konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem.

„Wskaż mi drogę -

- model kompleksowego wsparcia osób z autyzmem oraz ich rodzin"

V konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży
z autyzmem.

Węgrów, dn. 10.10.2017 r.

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele

Przedszkoli, Szkół Podstawowych,

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

Rodzice i Lekarze

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w jednodniowej konferencji zorganizowanej przy współpracy wybitnych specjalistów zajmujących się na co dzień zarówno praktyką, jak
i badaniami naukowymi dotyczącymi funkcjonowania osób z autyzmem w każdej dziedzinie życia społecznego.

Celem konferencji jest prezentacja profesjonalnej pomocy nauczycielom i terapeutom pracującym z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz rodzicom dzieci z autyzmem. Wystąpienia zaproszonych prelegentów będą dotyczyły zagadnień kompleksowego wsparcia osób z autyzmem oraz ich rodzin.

 

Konferencja odbędzie się:

w dniu 22 listopada 2017 roku

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgrowie

przy ulicy Mickiewicza 23

w godz. 9.00 – 16.00

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 50 zł.

(opłata jest formą darowizny na organizację konferencji oraz inne cele statutowe stowarzyszenia)

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta

„SPONiA-Węgrów”

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGROWIE

98 9236 0008 0013 4327 2000 0010

Z dopiskiem  „darowizna +imię i nazwisko uczestnika”

Kartę zgłoszenia* udziału w konferencji prosimy składać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 18 listopada 2017 r. do godz. 16.00
Liczba miejsc ograniczona.

* karta zgłoszenia do pobrania ze strony:  www. soszw_wegrow.biposwiata.pl lub www.sponia.prosta.pl

 

Rejestracja uczestników i odbiór materiałów konferencyjnych rozpocznie się od godz. 9.00

Karta zgłoszenia

PROGRAM  KONFERENCJI

ŚRODA, 22 LISTOPADA 2017 r.

900 – 930

Rejestracja uczestników, rozdanie materiałów konferencyjnych,  zwiedzanie Ośrodka

930 – 940

Powitanie gości oraz prelegentów

Hanna Kasperowicz – Dyrektor SOSW w Węgrowie

940 – 950

Występ  wolontariuszy stowarzyszenia „SPONiA-Węgrów”

950 – 1000

Oficjalne otwarcie konferencji

Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

1000 – 1010

Uroczyste powitanie uczestników  konferencji.

Tamara Zacharuk – Rektor dr hab. prof. nadzwyczajny
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny  w Siedlcach

1010 – 1050

Jolanta Panasiuk (UMCS w Lublinie) – Upośledzony  czy geniusz? Od Aspergera do sawanta.

1050 – 1110

Iwona Pakieła i Patryk Pakieła – Mój zwykły, niezwykły syn. Doświadczenia matki Patryka – wychowanka SOSW w Węgrowie.

1110 – 1140

Aleksandra Maciejewska („PAPLA” Gabinet Terapeutyczno-Logopedyczny) – Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych w świetle Metody Krakowskiej.

1140 – 1150

Paulina Chodkowska – występ artystyczny

1150 – 1220

Przerwa na kawę

1220 – 1250

Łukasz Maj (UMCS w Lublinie) – System PECS w budowaniu kompetencji komunikacyjnej na przykładzie pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

1250 -1320

Marcin Lerka (APS w Warszawie), Anna Skwarka (APS w Warszawie) – Uczeń ze spektrum autyzmu w procesie edukacji w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej.

1320 – 1350

Monika Habik (UMed we Wrocławiu) – Zobacz dziecko nie autyzm – wyzwania
i możliwości interwencji w karmieniu terapeutycznym.

1350 - 1420

Kinga Wojaczek (Stowarzyszenie Mary i Max)

Idea wolontariatu koleżeńskiego – nowej formy wsparcia młodzieży i dorosłych
z autyzmem w Polsce.

1420 - 1450

Jadwiga Laliczyńska – Babczyk  (SOSW nr 2 w Skarżysku Kamiennej)

Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem

1450 -1500

Podsumowanie konferencji.

1500 – 1510

Paulina Chodkowska – występ artystyczny

1510 – 1600

Obiad

 

Wydanie zaświadczeń

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie

 


 
Diagnoza, terapia i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Szkolenie – 30 godzin

Termin: 17 – 20.07.2017 r.

Staż – 20 godzin

Termin: 21 – 24.08.2017 r.

Zapraszamy na 30 godzinne szkolenie z możliwością odbycia 20 godzinnego stażu
w czasie wakacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób planujących prowadzenie zajęć lub pracujących z dziećmi z autyzmem.

Zapraszamy nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, a także rodziców i inne osoby zainteresowane tematyką autyzmu.

W programie szkolenia:
- badania przesiewowe w kierunku zaburzeń ze spectrum autyzmu (STAT i M-CHAT-R),
- diagnoza nozologiczna i funkcjonalna,
- kierunki rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z ASD na wszystkich etapach edukacyjnych,
- tworzenie i zastosowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  
- opracowywanie indywidualnych rozwiązań w formie zajęć indywidualnych i grupowych
(np. trening umiejętności społecznych, trening umiejętności komunikacyjnych),
- trudne zachowania ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – specyfika  trudnych zachowań, sposoby niwelowania oraz współpraca z rodzicami,
- alternatywne metody komunikacji,
- elastyczność nauczyciela i terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD,
- praktyczne rozwiązania terapeutyczne (integracja sensoryczna, logopedia, terapia taktylna, trening słuchowy, terapia ręki, arteterapia, muzykoterapia itp. )
- edukacja ucznia z autyzmem w świetle prawa oświatowego.

W programie stażu:
- obserwacja pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami ze spektrum ASD
na poszczególnych etapach edukacyjnych,
- instruktaż i udział w prowadzeniu diagnozy funkcjonalnej,
- opracowanie w zespole terapeutów indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,
- prowadzenie zajęć z zakresu kształtowania kompetencji społecznych i rozwoju komunikacji.

Miejsce szkolenia: budynek SOSW w Węgrowie, ul. Mickiewicza 23, 07 – 100 Węgrów

Koszt szkolenia: 800 zł

Koszt stażu  (w cenie szkolenia)

Prowadzący: terapeuci Stowarzyszenia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Gabrielą Strąk

- mailowy pod adresem - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

- telefoniczny - 25 7920161

Zarząd „SPONiA-Węgrów”

 


Strona 1 z 9
free pokerfree poker