Aktualności
„Możesz więcej…” to poznaj i pokochaj Węgrów…

Przedsięwzięcie trwało kilka miesięcy, do pracy metodą projektu z zaangażowaniem przystąpili wszyscy beneficjenci i pracowali w dwóch grupach projektowych. Każda grupa wykonywała przydzielone jej zadania związane z obszarem tematycznym wyodrębnionym w ramach projektu. Uczniowie pracowali korzystając z pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego zakupionego ze środków EFS.

Więcej…
 
Integracja Sensoryczna ( SI)

„ Być pełnosprawnym to naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością.”

Richard von Weizacker

Integracja Sensoryczna to proces zachodzący w mózgu, który polega na organizowaniu, porządkowaniu i łączeniu informacji pochodzących z poszczególnych układów sensorycznych ( zmysłowych ), tak, by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.

Więcej…
 
DOGOTERAPIA

Dogoterapia opiera się na wykorzystaniu, w terapii osób niepełnosprawnych, bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem – psem terapeutą. Ten bezpośredni kontakt pozwala wytworzyć specyficzną relację między pacjentem a psem terapeutą.

Podstawowym założeniem terapii kontaktowej z udziałem psów jest możliwość tworzenia w czasie sesji terapeutycznej warunków, w których pacjent ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji własnej osoby.

Więcej…
 
WARTO WIEDZIEĆ

Słyszałem i zapomniałem.

Widziałem i zapamiętałem.

Zrobiłem i zrozumiałem.


Konfucjusz


"Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci   i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”
to projekt realizowany w okresie 1.05.2011 – 31.03.2013r. przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym w partnerstwie z Powiatem Węgrowskim. Celem projektu było  wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach projektu były realizowane działania, jakie dotychczas w sposób kompleksowy nie były podejmowane z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Założenia programowe zajęć z matematyki, zostały wypracowane tak, że nikt się tego nie spodziewał.

Więcej…
 
Instalacja sensoryczna CUBE w Węgrowie

Słyszą bicie własnego serca, odgłosy procesu trawienia i krążenia krwi, zatykają uszy przy najmniejszym nawet hałasie, biją się lub szczypią… Odbierają świat inaczej, niż my. To osoby z autyzmem, które nie radzą sobie z bodźcami docierającymi do mózgu z otaczającego świata.

Więcej…
 


Strona 4 z 9
free pokerfree poker