Aktualności
TERAPIA TALTYLNA

W ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ prowadzone są zajęcia z terapii taktylnej. Dotyk to jeden z najważniejszych i największych zmysłów, w jakie wyposażyła nas natura. Obok układu przedsionkowego jest najszybciej rozwijającym się zmysłem, gdyż powstaje już w ósmym tygodniu życia płodowego. Podczas tysięcy wykonywanych każdego dnia czynności receptory umieszczone na naszej skórze odbierają wrażenia dotyku, ucisku, temperatury i wibracji, przesyłają je do odpowiednich pól kory mózgowej, gdzie są przetwarzane i integrowane, aby ostatecznie dać nam wyobrażenia o nas samych i o otaczającym nas świecie.

Więcej…
 
Rozstrzygnięcie ofert na organizację II obozu

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym "SPONiA-Węgrów" ogłasza wyniki naboru ofert na organizację II obozu edukacyjno - terapeutycznego w ramach projektu

„Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

PARTNER PROJEKTU: Powiat Węgrowski

WYKONAWCA:

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE MAZOWSZE SPÓŁKA Z.O.O
ul. Nadmorska 15/17, Łeba
84-360 Łeba

 

wpisane do:

Krajowego Rejestru Sądowego ( Rejestru Przedsiębiorców) pod numerem: 0000228828

NIP: 8411621044

reprezentowane przez Pana Adama Nowakowskiego wiceprezesa zarządu

Oferent spełnił wszystkie wymagania formalne.

Posiada uprawnienia do organizowania obozów edukacyjno - terapeutycznych.

 
Oferta na organizację obozu edukacyjno-terapeutycznego

 

OFERTA

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

PROJEKT SPRAWOZDANIA

 
Dogoterapia

W ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ odbywają się zajęcia z dogoterapii. Dogoterapia to najbardziej naturalny sposób “przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów.<p><span> </span></p>
<hr id="system-readmore" /> Dzieci nie lubią wykonywać “suchych” gestów, za którymi nic się nie kryje. Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i jednocześnie okazania uczuć. Jeśli nam się uda, to jest to nasza wspólna wygrana. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny. Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.
Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.
Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół. Różnego rodzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną podopiecznych. Do dogoterapii nadają się psy różnych ras z wyłączeniem bojowych i stróżujących. Najczęściej spotykane są: Labrador Retriever, Golden Retriever, Nowofundland, Cavalier King Charles Spaniel, Berneński Pies Pasterski. Po odpowiednim przeszkoleniu, łagodne, zdrowe, objęte systematyczną kontrolą weterynaryjną, czyste, tolerancyjne, pewne siebie, akceptujące obcych mają możliwość niesienia radości i pomocy osobom potrzebującym.

 
WYNIKI NABORU

22.02.2012r.

OGŁOSZENIE

 


Strona 6 z 9
free pokerfree poker