Aktualności
TEACCH

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci z autyzmem prowadzone w projekcie „Mogę więcej …” opierają się na modelu TECCH. Podstawą pracy jest stworzenie indywidualnego programu dla każdego beneficjenta, opartego na ćwiczeniach edukacyjnych uwzględniających sfery rozwoju oraz poziomy wiekowe. Program  tworzony jest po przeprowadzeniu Testu Profilu Psychoedukacyjnego PER-R, który  bada umiejętności beneficjenta w wielu sferach kluczowych dla jego rozwoju. Obejmuje m.in. motorykę małą i dużą, percepcję wzrokową, naśladownictwo, czynności poznawcze, mowę, zabawę, reakcje emocjonalne, koordynację wzrokowo-ruchową. Na podstawie testu tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, który określa mocne strony dziecka i deficyty, nad którymi należy pracować. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci z autyzmem mają charakter kompleksowy, terapeuci  biorą pod uwagę wszystkie aspekty życia osób z autyzmem oraz  ich rodzin.

Więcej…
 
Wyniki naboru

 

31.10.2011r.

OGŁOSZENIE

 
Ogłoszenie

Węgrów, dnia 19.10.2011r.

OGŁOSZENIE GŁÓWNE

OGŁOSZENIE SZCZEGÓŁOWE

 
Zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym

Jedną z form wsparcia proponowanego dzieciom i młodzieży w ramach projektu  ,,Mogę więcej - nowoczesne  terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego’’ są zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym. Zajęcia prowadzone są z beneficjentami zarówno płci męskiej jak i żeńskiej.

Więcej…
 
Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne beneficjentów: W ramach wsparcia są organizowane zajęcia socjoterapeutyczne  osób niepełnosprawnych . Odbywają  się spotkania indywidualne z psychologiem i pedagogiem przeznaczone dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców.

Więcej…
 


Strona 7 z 9
free pokerfree poker