Aktualności
Co słychać w projekcie "Mogę więcej..."

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Mogę więcej – nowoczesne trapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów. W przypadku osób niepełnosprawnych odpowiednia stymulacja i terapia są podstawą rozwoju, nabywania wiadomości i umiejętności, a przez to wyrównywania szans edukacyjnych. Działania projektowe pozwolą maksymalnie wykorzystać  naturalny potencjał dziewcząt i chłopców oraz stworzyć im warunki do usprawniania zaburzonych funkcji. Zajęcia terapeutyczne sprzyjają korygowaniu zaburzeń rozwojowych. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze pozwalają uzupełnić wiadomości i umiejętności przydatne na egzaminach zewnętrznych. W celu kompleksowego oddziaływania na osoby niepełnosprawne i ich rodziny wsparciem objęci są również rodzice, ze szczególnym uwzględnieniem ojców, którzy zazwyczaj rzadziej sprawują opiekę nad osobami zależnymi. Ich udział w projekcie posłuży wymianie doświadczeń, umożliwi uzyskanie informacji na temat zaburzeń dzieci i pracy z nimi, pomoże w rozwiązywaniu problemów. Rodzice w wyniku otrzymanego wsparcia  będą mogli świadomie pomagać dzieciom.

Gabriela Strąk

 
"Jestem aktywny ..."

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” realizujące projekt pt. „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL,

Więcej…
 
Ogłoszenie wyników naboru

28.04.2011r.

OGŁOSZENIE

 
OGŁOSZENIE - nabór beneficjentów do projektu

CZYTAJ TUTAJ

 
Ogłoszenie o naborze osób do realizacji zadań w projekcie

 

 

 

 

18.04.2011r.

OGŁOSZENIE GŁÓWNE

OGŁOSZENIE SZCZEGÓŁOWE

 


Strona 8 z 9
free pokerfree poker