Aktualności
Informacja o zajęciach

Szanowni Rodzice,

zapraszamy 22.10.2016 r.

Zarząd "SPONiA-Węgrów"

 
Informacja o zajęciach

Drodzy Rodzice,

najbliższe zajęcia odbędą się 08.10.2016 r.

Zapraszamy

Zarząd "SPONiA-Węgrów"

 
Informacja o zajęciach

Uwaga rodzice!

Najbliższe zajęcia odbędą się 18 czerwca 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia "SPONiA"

 
Terminy zajęć

NAJBLIŻSZE SOBOTNIE ZAJĘCIA (indywidualne i grupowe) DLA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA

ZOSTAŁY ZAPLANOWANE NA:

30.05.2015 r.

09.05.2015 r.

18.04.2015 r.

14.03.2015 r.

28.03.2015 r.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia

 
IV Ogólnopolska Konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem

„Daj mi szansę – Dorastam” -  to hasło IV konferencji na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem, która odbyła się 12 grudnia 2014r. Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA - Węgrów” i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie.
Patronat nad Konferencją objął Starosta Węgrowski i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Konferencja otrzymała rekomendację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Patronem medialnym przedsięwzięcia było Radio Podlasie.
Spotkanie rozpoczęła Pani Hanna Kasperowicz - Dyrektora Ośrodka, która powitała zaproszonych  gości, prelegentów  oraz wszystkich uczestników. Zaprezentowała także krótki film na temat funkcjonowania osób z autyzmem w życiu społecznym. W filmie wystąpili  uczniowie SOSW w Węgrowie. Kolejnym punktem programu był wytęp wolontariuszy stowarzyszenia, którzy zaśpiewali piosenkę na temat niedorosłej miłości. Następnie oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Pani Halina Ulińska -Wicestarosta Węgrowski. Głos zabrała także Pani Beata Bocian – Waszkiewicz – Prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego  w Siedlcach, która odczytała list od Pani Rektor Tamary Zacharuk skierowany do zgromadzonych osób.  Spotkanie szkoleniowo – naukowe skupiło ponad 150 uczestników, w tym nauczycieli, terapeutów, rodziców, lekarzy i studentów.
Celem konferencji była prezentacja profesjonalnej pomocy nauczycielom i terapeutom pracującym z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz rodzicom dzieci z autyzmem. Wystąpienia zaproszonych prelegentów dotyczyły prawidłowości w rozwoju seksualnym, a także trudnych zachowań o charakterze seksualnym, rozwoju emocjonalno-seksualnego osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Został poruszony także problem funkcjonowania zawodowego i społecznego osób z ASD.
Temat pierwszej prelekcji brzmiał: Ojej, jestem/jesteś dorosły - perspektywa dziecka z niepełnosprawnością, jego rodzica i otoczenia społecznego. Został on omówiony przez dr hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - psychologa, doradcę zawodowego. Pan Wojciech Otrębski jest Kierownikiem Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL, specjalistą w zakresie psychologii rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Jest zaangażowany w realizację międzynarodowych oraz krajowych programów badawczych i szkoleniowych, stypendystą Fundacji Fulbrighta, konsultantem dla struktur rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych. Wspiera społecznie fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest autorem ponad 100 publikacji na temat osób niepełnosprawnych, redaktorem wielu prac zbiorowych, publikacji naukowych i popularno-naukowych.
Jako następny wystąpił Pan Tomasz Srebnicki - dr nauk medycznych, mgr psychologii, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT. Pan Tomasz Srebnicki zajmuje się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną dzieci i młodzieży oraz prowadzi dla nich terapie specjalistyczne. W czasie konferencji mówił na temat rozwoju seksualnego osób z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Kolejny wykład pt. „Rozwój emocjonalno – seksualny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” prowadziła Pani Anna Prokopiak, fundator i prezes Fundacji Alpha, której celem jest niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Pani Anna jest także adiunktem w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierownikiem studiów podyplomowych: Diagnoza i Terapia Osób z Autyzmem oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin. Jest także  autorką kilku monografii i kilkunastu artykułów na temat potencjału rozwojowego osób niepełnosprawnych.
Ostatnią prelekcję pt. „Droga ku samodzielności osób z autyzmem na podstawie doświadczenia w pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera” wygłosiła Pani Renata Werpachowska - psycholog, mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej.
Od 1994 roku zajmuje się problematyką autyzmu. Pracuje w  Fundacji „SYNAPSIS” prowadząc diagnozę i terapię osób ze spektrum autyzmu. Poza tym prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem dla profesjonalistów i rodziców na terenie całego kraju. Wspiera rodziców w prowadzeniu terapii w domu.
W czasie spotkania odbyła się także prezentacja bestsellera "Kaktus na Walentynki, czyli Miłość Aspergerowca" – Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna.
Konferencję podsumowała Pani Joanna Kaniuk - Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.Zarząd stowarzyszenia „SPONiA-Węgrów”  serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji.

Gabriela Strąk

 


Strona 2 z 9
free pokerfree poker